Αγγλικός Όρος
work of reference
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
έργο αναφοράς (το)

feedback