Αγγλικός Όρος
word-order
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Σειρά των όρων (η), διάταξη των όρων (η)

feedback