Αγγλικός Όρος
word-list
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγή
R. R. K. Hartmann (2001)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
κατάλογος λημμάτων
Πηγή
Κωνσταντίνος Δ. Χατζηδήμου
Όρος
λημματολόγιο
Πηγή
Κωνσταντίνος Δ. Χατζηδήμου

feedback