Αγγλικός Όρος
word-for-word equivalent
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κατά γράμμα/κατά λέξη ισοδύναμος,-η,-ο

feedback