Αγγλικός Όρος
word-formation rule
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κανόνας σχηματισμού λέξης (ο)

feedback