Αγγλικός Όρος
word-formation
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Σχηματισμός λέξης (ο)

feedback