Αγγλικός Όρος
word-finding list
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λίστα εύρεσης λέξης (η)

feedback