Αγγλικός Όρος
word-finding dictionary
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λεξικό εύρεσης λέξης (το)

feedback