Αγγλικός Όρος
Word-Final Devoicing
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αποηχηροποίηση στο τέλος της λέξης (η)

feedback