Αγγλικός Όρος
word-ending
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κατάληξη λέξης (η)

feedback