Αγγλικός Όρος
word-class label
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαρακτηρισμός χρήσης (ο)

feedback