Αγγλικός Όρος
word-class dictionary
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λεξικό μέρους του λόγου (το)

feedback