Αγγλικός Όρος
word-class
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Λεξική τάξη (η), τάξη λέξεων (η)

feedback