Αγγλικός Όρος
word-by-word alphabetisation
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγή
R. R. K. Hartmann (2001)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αλφαβήτιση λέξη-προς-λέξη
Πηγή
Κωνσταντίνος Δ. Χατζηδήμου

feedback