Αγγλικός Όρος
wordbook
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
βιβλίο λέξεων (το), λεξικό (το)

feedback