Αγγλικός Όρος
word-based morphology
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Λεξοπαγής μορφολογία (η)

feedback