Αγγλικός Όρος
word type
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τύπος λέξης (ο), είδος λέξης (το)

feedback