Αγγλικός Όρος
word form
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πηγές
Trask (1993)
Hartmann & James (2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
λεξικός τύπος
Όρος
τύπος λέξης
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback