Αγγλικός Όρος
word family
Πηγές
Hartmann & James (2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
οικογένεια λέξεων (η)

feedback