Αγγλικός Όρος
W-level
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
επίπεδο Λ (το)

feedback