Αγγλικός Όρος
witness
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τύπος-μάρτυρας (ο)

feedback