Αγγλικός Όρος
whispery voice
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ψιθύρισμα
Πηγή
ΕΚΠΑ
Όρος
μουρμουρητό
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback