Αγγλικός Όρος
whispering
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ψιθύρισμα
Πηγή
ΕΚΠΑ
Όρος
μουρμουρητό

feedback