Αγγλικός Όρος
wh imperative
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ερωτοπροστακτικός-ή-ό
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback