Αγγλικός Όρος
West Germanic consonant gemination
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
διδυμία συμφώνων της Δυτικής Γερμανικής (η)

feedback