Αγγλικός Όρος
Wernicke’s aphasia
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αφασία Βέρνικε (η)

feedback