Αγγλικός Όρος
Wellington Corpus of Spoken New Zealand English (WSC)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Kόρπους της Προφορικής Αγγλικής της Νέας Ζηλανδίας του Ουέλλινγκτον (το)

feedback