Αγγλικός Όρος
well-formedness
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ορθός σχηματισμός (ο)

feedback