Αγγλικός Όρος
well-formed
Πηγές
Trask (1993)
Carr (2008)
Fromkin (2011)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ορθώς σχηματισμένος,-η,-ο

feedback