Αγγλικός Όρος
Weinreich–Labov–Herzog model of language change
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μοντέλο γλωσσικής αλλαγής των Weinreich-Labov-Herzog (το)

feedback