Αγγλικός Όρος
weight-to-stress
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
βάρος προς τόνο (το)

feedback