Αγγλικός Όρος
weighting factor
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συντελεστής βαρύτητας
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback