Αγγλικός Όρος
weight principle
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αρχή του βάρους (η)

feedback