Αγγλικός Όρος
weight factor
Πηγή
Alexander Gelbukh (2015)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παράγοντας στάθμισης
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback