Αγγλικός Όρος
weight
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
βάρος (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback