Αγγλικός Όρος
website
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ιστότοπος (ο), ιστοσελιδα (η)
Πηγή
Glosbe (https://el.glosbe.com/en/el/website)

feedback