Αγγλικός Όρος
weather verb
Πηγές
Trask (1993)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ατμοσφαιρικό/μετεωρολογικό ρήμα (το)

feedback