Αγγλικός Όρος
weather it
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ατμοσφαιρικό it (το), μετεωρολογικό it (το)

feedback