Αγγλικός Όρος
weather it
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ατμοσφαιρικό it (το)
Όρος
μετεωρολογικό it (το)

feedback