Αγγλικός Όρος
weasel word
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Xydopoulos (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λέξη–νυφίτσα
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback