Αγγλικός Όρος
weakly equivalent
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ασθενώς ισοδύναμος-η-ο

feedback