Αγγλικός Όρος
weakly adequate
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal(1997,2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ασθενώς επαρκής
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback