Αγγλικός Όρος
weakening
Πηγές
Carr (2008)
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εξασθένηση (η)

feedback