Αγγλικός Όρος
weak verb
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ασθενές ρήμα (το)

feedback