Αγγλικός Όρος
Wakashan
Πηγές
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Γουακασική (η)
Πηγή
Comrie et al. (2004)

feedback