Αγγλικός Όρος
wackernagel’s position
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θέση του Βάκερναγκελ (η)

feedback