Αγγλικός Όρος
Wackernagel’s Law
Πηγές
Trask (1993)
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Νόμος του Βάκερναγκελ (ο)

feedback