Αγγλικός Όρος
V-slot
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Υποδοχέας Ρ (η)

feedback