Αγγλικός Όρος
V-place
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τόπος φωνήεντος (ο)

feedback