Αγγλικός Όρος
V-place
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Τόπος φωνήεντος (ο)

feedback